PRIVACYBELEID

De Wafelwagen hecht veel waarde aan jouw persoonsgegevens, en wij zullen er alles aan doen om hier zorgvuldig mee om te gaan. Met het doorgeven van jouw contactgegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

Alle gegevens die door De Wafelwagen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact.

Contactgegevens:

https://www.dewafelwagen.nl

+31(0)654955439
(Open Whatsapp Gesprek)

Info@dewafelwagen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Wafelwagen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Wafelwagen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens (woonadres of locatie evenement)

Telefoonnummer

E-mailadres

Allergenen informatie (indien van toepassing)

Bovenstaande gegevens komen via het ‘offerte aanvraagformulier’ op de website bij ons binnen in de mailbox via de servers van Strato. De gegevens worden, voor het uitbrengen van offertes en verwerken van facturen, verwerkt en opgeslagen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe jij, als bezoeker, onze website gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Alle IP-adressen worden anoniem gemaakt en we hebben ‘gegevens delen met Google’ (waar mogelijk) uitgeschakeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewafelwagen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken”

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan (uitbrengen van offertes) en uitvoeren van boekingen voor cateringen. Na het sturen van een contactformulier op de website worden je gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor een volledige afhandeling daarvan.

Samengevat verwerkt De Wafelwagen jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (bestelling/catering) uit te kunnen voeren;

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Om goederen en diensten (bestelling/catering) bij je af te leveren;

Het afhandelen van jouw betaling;

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Wafelwagen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Wafelwagen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Wafelwagen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar of zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor een volledige afhandeling daarvan. Reden: Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Wafelwagen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op onze site tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Wafelwagen gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Afmelden / uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

Google Analytics – Tracking Cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe jij, als bezoeker, onze website gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Alle IP Adressen anoniem gemaakt en we hebben ‘gegevens delen met Google’ (waar mogelijk) uitgeschakeld.

De gegevens (gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen) worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd door Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Wafelwagen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dewafelwagen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Wafelwagen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je ook vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Wafelwagen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dewafelwagen.nl.

Disclaimer

De Wafelwagen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voor komen. De Wafelwagen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden jou daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.